Liên hệ

Nội dung liên hệ

 • Tên đầy đủ từ 5 đến 100 ký tự!

 • Số điện thoại từ 10 đến 30 ký tự!

  Email không đúng định dạng !

 • Địa chỉ từ 20 đến 200 ký tự!

 • Địa chỉ từ 20 đến 200 ký tự!

 • Mã xác nhận

Liên hệ với chúng tôi

 • Green Park Hotel

 • 144 Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • 02563 818 369 - 02563 819 299
 • 02563 818 369
 • Email: lenguyenroyal@gmail.com
Green Park Hotel
144 Đô Đốc Bảo, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định